Strona główna

Kompleksowa
techniczna obsługa
obiektów

Przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych

Pomiary instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej

Ochrona
przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo
i higiena
pracy

Opinie 
techniczne

O firmie

Firma DEGAL rozpoczęła działalność w 2011 r. Na początku firma zajmowała się tylko przeglądami technicznymi obiektów budowlanych.

Grono klientów obsługiwanych przez naszą firmę powiększało się bardzo szybko, a oczekiwania kontrahentów dopingowały nas do ciągłego poszerzania oferty.

Obecnie firma DEGAL specjalizuje się w kompleksowej technicznej obsłudze obiektów (m.in.  przeglądy techniczne budynków, przegląd budowlany Warszawa i okolice, przegląd pięcioletni budynku, usługi ppoż,  przegląd 5-letni elektryczny, przegląd roczny budynku, przegląd przeciwpożarowy ). Do naszej oferty wprowadziliśmy również możliwość stałej współpracy.

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom i wymaganiom, naszych klientów obsługuje wykwalifikowana kadra specjalistów posiadających niezbędną wiedzę techniczną oraz odpowiednie uprawnienia dla danej branży. Dzięki doświadczeniu, rzetelności oraz terminowości cieszymy się dużym zaufaniem na rynku.

Obszar, w którym obsługujemy klientów to nie tylko Warszawa i okolice. Przeglądy budynków wykonujemy na terenie całego kraju – kompleksowe przeglądy techniczne nieruchomości. Naszą ofertę kierujemy zarówno do dużych jak i małych firm, a każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy.

Szczegółowa oferta poniżej.

Przeglądy techniczne budynków

 • Przegląd roczny budynku
 • Przegląd pięcioletni budynku
 • Przegląd pięcioletni elektryczny
 • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych
 • Szczelność instalacji gazowej
 • Zakładanie oraz prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego

Pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej

 • Pomiary instalacji elektrycznej (pięcioletnie i inne)
 • Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego (ewakuacyjne i bezpieczeństwa)
 • Kontrola zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • Przegląd instalacji odgromowej
 • Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych

Przegląd przeciwpożarowy

 • Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, usługi ppoż,  przegląd gaśnic, przegląd hydrantów :        
  » hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
  » systemy sygnalizacji pożaru
  » dźwiękowe systemy ostrzegawcze
  » systemy oddymiania
  » klapy przeciwpożarowe w kanałach wentylacyjnych
  » drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia pożarowe
  » stałe i półstałe urządzenia gaśnicze ( np. instalacja tryskaczowa)
  » systemy gaszenia gazem
  » urządzania zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki
 • usługi przeciwpożarowe
 • przegląd przeciwpożarowy
 • Przegląd i czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Projektowanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych
 • Wykonanie biernych zabezpieczeń pożarowych
 • Wykonawstwo i montaż instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej (stały nadzór nad nieruchomościami)
 • Scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (wykonawstwo, doradztwo i ewentualne sprawdzenie)
 • Ocena ryzyka wybuchem
 • Opiniowanie i nadzór nad bezpieczeństwem imprez pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenia BHP

 • Szkolenia wstępne i okresowe
 • Szkolenia z pierwszej pomocy
 • Szkolenia przeciwpożarowe
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Ocena ryzyka na danym stanowisku pracy

Opinie techniczne

 • Rzeczoznawcy
 • Opinie i ekspertyzy
 • Inwentaryzacja obiektów
 • Nadzór inwestorski
 • Audyty

 

DEGALprzeglądy budynków Warszawaprzegląd budowlany Warszawausługi przeciwpożaroweprzeglądy hydrantówgaśnicprzegląd pięcioletni budynku, roczny budynkuprzeglądy techniczne budynków przegląd budowlany pięcioletni Warszawa, 5-letni elektrycznyinspektor budowlanynadzór budowlanyszkolenia bhp – przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Kontakt

  Masz pytania?





  Quiz antyspamowy - odpowiedz na pytanie: