Przegląd instalacji elektrycznej – bezpieczeństwo i spokój ducha.

Wykonujemy przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i innych.

Nasze usługi są wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do kontaktu.

Oferta obejmuje:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
  • Pomiary rezystancji uziomów i instalacji odgromowej
  • Kontrola pomieszczeń o wyziewach żrących
  • Kontrola pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Cena przeglądu zależy od wielkości i rodzaju budynku oraz zakresu prac.

Zadzwoń lub napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji.