Przeglądy i pomiary elektryczne

  • Pomiary instalacji elektrycznej (pięcioletnie i inne)
  • Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego (ewakuacyjne i bezpieczeństwa)
  • Kontrola zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
  • Przegląd instalacji odgromowej
  • Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych