Przeglądy przeciwpożarowe

 • Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, usługi ppoż,  przegląd gaśnic, przegląd hydrantów :        
  » hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
  » systemy sygnalizacji pożaru
  » dźwiękowe systemy ostrzegawcze
  » systemy oddymiania
  » klapy przeciwpożarowe w kanałach wentylacyjnych
  » drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia pożarowe
  » stałe i półstałe urządzenia gaśnicze ( np. instalacja tryskaczowa)
  » systemy gaszenia gazem
  » urządzania zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki
 • usługi przeciwpożarowe
 • przegląd przeciwpożarowy
 • Przegląd GAZEX
 • Przegląd i czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Projektowanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych
 • Wykonanie biernych zabezpieczeń pożarowych
 • Wykonawstwo i montaż instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej (stały nadzór nad nieruchomościami)
 • Scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (wykonawstwo, doradztwo i ewentualne sprawdzenie)
 • Ocena ryzyka wybuchem