Przeglądy techniczne budynków

  • Przegląd roczny budynku
  • Przegląd pięcioletni budynku
  • Przegląd pięcioletni elektryczny
  • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych
  • Szczelność instalacji gazowej
  • Efektywność energetyczna kotłów
  • Zakładanie oraz prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego